• Database voor Usher syndroom

    Met een nationale en/of internationale database kunnen we alle belangrijke gegevens van mensen met Ushersyndroom opslaan voor wetenschappelijk onderzoek. Nodig voor de opstart in het 1e jaar: € 90.000.
  • Zebravis; onze hoop voor de toekomst

    Met het project Zebravis willen wij de ontwikkeling van een behandeling voor Ushersyndroom financieel ondersteunen, Nodig voor de opstart in het 1e jaar: € 110.000.

FEITEN & CIJFERS

Start zelf een actie!
Kerstgeschenk doneren aan Stichting Ushersyndroom?

Natuurlijk! Want vanzelfsprekendheden zoals horen en zien zijn voor mensen met Ushersyndroom het mooiste geschenk! Wil jouw bedrijf goed doen en op het einde van dit jaar een goed doel steunen? Kies dan voor een alternatief kerstgeschenk en schenk aan stichting Ushersyndroom. Stichting Ushersyndroom heeft een ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. Voor vragen en/of promotiemateriaal kun je contact opnemen met info@ushersyndroom.nl Help je mee om een behandeling voor alle mensen met Ushersyndroom mogelijk te maken? Stop het proces van doof én blind worden en doneer voor Stichting Ushersyndroom! Doneer   Reacties