MEDICIJNEN VOOR USH 3

Dr. Yoshikazu Imanishi van Case Western Reserve University in Cleveland (Ohio, Verenigde Staten), focust zich op de ontwikkeling van therapie voor Ushersyndroom type 3A.
Een van de meest frequente mutaties in USH3A is de N48K mutatie.
Imanishi heeft het clarine 1 eiwit met de N48K mutatie bestudeerd in gekweekte cellen.

In deze studie is gebleken dat de N48K mutatie het clarine 1 eiwit instabiel maakt waardoor de cel het clarine 1 eiwit snel weer afbreekt. Als gevolg van deze instabiliteit hebben staafjes en kegeltjes van patiënten met de N48K mutatie in USH3A te weinig functioneel clarine 1 eiwit.
Imanishi is vervolgens in gekweekte cellen op zoek gegaan naar medicijnen die het N48K-clarine kunnen stabiliseren. Het medicijn BF844 bleek N48K-clarine te stabiliseren in de gekweekte cellen.
Vervolgens heeft Imanishi dit medicijn toegediend aan muizen met de N48K mutatie in het USH3A gen.
Het bleek dat BF844 een therapeutische werking heeft op het gehoorverlies bij muizen met de N48K mutatie: de muizen die behandeld waren met BF844 hoorden beter dan de broertjes en zusjes die de N48K mutatie dragen, maar niet behandeld werden met het medicijn. De N48K-muizen vertonen geen netvlies degeneratie.

Op dit moment wordt de IND-aanvraag voor een trial met het medicijn BF844 voor de FDA voorbereid. Vermoedelijk kan men in 2020/2021 een trial starten voor de specifieke mutatie N48K in het USH 3 gen.

PRESENTATIE