Frequentie 4,5%
18.000 patiënten

Gen naam: PCDH15 (ook bekend als: CDHR15, DFNB23, USH1F)

Gen grootte: 9237 (bp)

Eiwit naam: Protocadherine-15

Eiwit grootte: 1677 (aa)

Er zijn voor dit gen 36 verschillende transcripten bekend

TRIALS

Er lopen op dit moment een aantal trials die relevant kunnen zijn voor patiënten met mutaties in het USH 1F-gen:

  • Stamceltherapie jCyte
  • Stamcel-therapie Cedars-Sinai
  • Medicijn SLO-RP en Nac-Attack
  • Studie vestibulo-cochleair implantaat (VCI)

NATUURLIJK BELOOPSTUDIES

De Usher 1F Collaborative in de USA heeft begin 2020 een grote subsidie van $ 450.000  ontvangen van de Facebook-topman Mark Zuckerberg.
Wereldwijd lijden ongeveer 4.000 mensen aan Usher 1F als gevolg van een bepaalde  gen mutatie. Deze wordt vaak aangetroffen bij Joden die afkomstig zijn uit Oost-Europa.

Met de subsidie wordt een symposium georganiseerd in het najaar van 2020 om onderzoekers bij elkaar te brengen. Een ander deel van de subsidie zal gebruikt worden om een natuurlijk beloop studie te starten zodat toekomstige trials nauwkeurig geëvalueerd kunnen worden op effectiviteit.

 

MEDICIJNEN SLO-RP

In Australië is een klinische trial fase 1/2 gestart met behulp van financiering van Foundation Fighting Blindness
Nacuity Pharmaceuticals lanceert deze trial met de naam SLO-RP. De veiligheid en werkzaamheid van het medicijn NPI-001, een experimenteel anti-oxidant, zal de komende 2 jaar worden getest. Het ontwerp van het medicijn schijnt veelbelovend te zijn voor het vertragen van de achteruitgang van het gezichtsvermogen bij mensen met RP en Ushersyndroom, ongeacht welk gen defect of mutaties men heeft.

LEES MEER

VERMINDERING VAN ER-STRESS

De groep van Monte Westerfield en Jennifer Phillips (University of Oregon, Verenigde Staten) heeft in zebravismodellen met Ushersyndroom aangetoond dat mutaties in verschillende Usher-genen de gezondheid van cellen aantast. Eiwitten worden in de cel gemaakt in het endoplasmatisch reticulum (ER) en vervolgens getransporteerd naar de juiste plek in de cel. 

LEES MEER

GENVERVANGINGS-THERAPIE

(Bron; Usher Syndrome Coalition. Status en inhoud onderzoek onbekend)

Livia Carvalho en het team, Universiteit van West-Australië, werken samen met Ahmed Zubair van de Universiteit van Maryland om genvervangingstherapie voor USH 1F te ontwikkelen. Ze heeft een dubbele vector ontwikkeld die wordt getest op effectiviteit in een USH 1F-muismodel.

ONTWIKKELING MINIGENEN

David Corey en zijn team van de Harvard Medical School, starten met een onderzoek naar een verkleind Pcdh15b-gen (minigenen). Door verkleining van het bij USH 1F betrokken eiwit kan dit minigen verpakt worden in een AAV-vector en vervolgens geïnjecteerd worden in het binnenoor en/of het netvlies.

Voor deze studie ‘gentherapie minigenen’ zullen muizen als diermodel gebruikt worden om te onderzoeken wat het effect is op het gehoor van de muizen. Voor het onderzoek naar de gevolgen van het zicht, zullen zebravissen als diermodel gebruikt worden. Jen Philips en Monte Westerfield hebben met behulp van genbewerking met de Crispr/Cas9 techniek, een zebravismodel Pcdh15b ontwikkeld.

PRESENTATIE

GENBEWERKING

(Bron: Usher Syndrome Coalition. Status en inhoud onderzoek nbekend)

Alex Hewitt en het team van Centre Eye Research Australia (CERA) hebben een subsidie ​​van de Australische overheid gekregen om nader onderzoek te doen naar het USH 1F-gen. Met dit geld werkt hij aan een methode om het DNA te bewerken om zo het verlies van het gezichtsvermogen van Usher 1F effectief te behandelen.

MUISMODEL VOOR TESTEN

(Bron: Usher Syndrome Coalition. Status en inhoud onderzoek onbekend)

Ahmed Zubair en zijn team van de Universiteit van Maryland hebben een muismodel ontwikkeld. Het muismodel wordt gebruikt om mogelijke medicijnen en gentherapieën te testen als ook de ontwikkeling van een mini-gen.

EXON-SKIPPING THERAPIE

In 2022 heeft Stichting Ushersyndroom een subsidie toegekend  vanuit de ‘Moon Rocket Grant’ aan het onderzoek van Monte Westerfield uit Oregon (USA) en Erwin van Wijk (Radboudumc). In deze internationale samenwerking onderzoeken zij de methodiek van “Exon-skipping als toekomstige behandeling voor USH1F-patiënten”.

ONTWIKKELING ’SPLIT GENE VECTOR SYSTEM’

(Bron: Usher Syndrome Coalition. Satus en inhoud onderzoek onbekend)

Byrne en het team, Universiteit van Pittsburgh, ontwikkelen een ‘split gene dual vector system’ voor gen-vervangingstherapie. Deze benadering zou de de efficiëntie van virale vectoren moeten verhogen, waardoor een grotere gen-expressie wordt verwacht. 

STAMCELTHERAPIE

jCyte, is een bedrijf dat retinale voorlopercellen (RPC’s) heeft ontwikkeld, een type stamcel die alleen retinale cellen kunnen worden. Klinische studies hebben aangetoond dat deze cellen zieke netvlies-cellen kunnen bereiken en zelfs kunnen vervangen. De resultaten van een fase 1/2a-trial hebben aangetoond dat de behandeling veilig is en geen immuunreactie veroorzaakt.

Het bedrijf Cedars-Sinai, gevestigd in Los Angeles, heeft van de FDA ook toestemming gekregen om een ​fase 1/ 2a klinische trial te starten voor patiënten met RP. 

VERVANGING RETINALE FOTORECEPTOR-CELLEN

(Bron:Usher Syndrome Coalition. Status en inhoud onderzoek onbekend)

Edwin Stone en zijn team, Universiteit van Iowa, werken aan een remedie voor USH 1F en andere soorten Retinitis Pigmentosa. Ze werken aan het stoppen van verdere retinale degeneratie van USH 1F door de beschadigde retinale fotoreceptorcellen te vervangen door nieuwe cellen, gemaakt van de eigen huidcellen van de patiënt. Het doel is om een klinische trial te starten, zodat de veiligheid en werkzaamheid kan worden vastgesteld.

STAAF-KEGEL THERAPIE

Rod-cone therapie, oftewel staaf-kegel therapie, is onafhankelijk van het gen en gericht op de behandeling van de staafjes in het oog, zodat de kegeltjes intact blijven. Bij Ushersyndroom sterven de staafjes van het netvlies het eerst af (licht-donker zien).

LEES VERDER

INNOVATIES, (MEDISCHE) HULPMIDDELEN

Er zijn ook onderzoeken en studies in de wereld die niet specifiek een oplossing bieden voor mensen met Ushersyndroom, maar die wel voor hen van betekenis kunnen zijn in de toekomst. Oplossingen, therapieën en medische hulpmiddelen voor andere aandoeningen kunnen in een later stadium ook uitgerold worden voor mensen met Ushersyndroom.

EVENWICHT

OOR

OOG

HET ZIJN DE EIWITTEN

Het zijn de eiwitten die alle processen in ons lichaam regelen. Dat eiwit wordt gebouwd aan de hand van codes die in het dna vastliggen.
Een schrijffout in het dna kan ertoe leiden dat een eiwit verkeerd of niet wordt aangemaakt. Een reparatie van deze dna-fout zorgt ervoor dat de aanmaak van het eiwit verandert waardoor de ziekte verdwijnt of de symptomen minder worden.
Dit is de gedachte achter de genetische therapieën die nu wereldwijd worden ontwikkeld.

VAN DNA NAAR EIWIT

DE UITDAGINGEN IN ONDERZOEK

Er zijn veel uitdagingen in het onderzoek naar Ushersyndroom. Onderzoekers richten zich specifiek op een methodiek, een strategie en/of op een bepaald Usher-eiwit.