Frequentie 14%
56.000 patiënten

Gen naam: MYO7A (ook bekend als: DFNA11, DFNB2, NSRD2 of USH1B)
Gen grootte: 7483 (bp)

Eiwit naam: Myosine 7A

Eiwit grootte: 2215 (aa)

Er zijn voor dit gen 14 verschillende transcripten bekend

TRIALS

Er lopen op dit moment een aantal trials die relevant kunnen zijn voor patiënten met mutaties in het USH1B-gen:

  • Stamceltherapie jCyte
  • Stamceltherapie Cedars-Sinai
  • Natuurlijk beloopstudie USH 1B
  • Gentherapie USHTher (gaat in 2020 van start)
  • Medicijn SLO-RP en Nac-Attack
  • Studie vestibulo-cochleair implantaat (VCI)

BELOOPSTUDIE VOOR TOEKOMSTIGE TRIALS

Voor USH 1B is in de zomer van 2018 in het Oogziekenhuis Rotterdam een natuurlijk beloopstudie gestart met 10 patiënten. Deze studie, die gefinancierd is door Foundazion Telethon, is onderdeel van een grotere studie. Bij deze studie zijn naast het Oogziekenhuis Rotterdam ook instituten in Napels en Madrid betrokken. De studie is ter voorbereiding op de start van de  klinische trial USHTher, een gentherapie met behulp van dubbele AAV vectoren.

LEES MEER

GENTHERAPIE @USHTHER

Dr. Alberto Auricchio uit Napels (Italië) doet onderzoek naar gentherapie voor USH 1B. Omdat het MYO7A- gen te groot is om in één AAV-vector te verpakken, onderzoekt hij de mogelijkheid om een gezond MYO7A-gen met behulp van een dubbele AAV-vector af te leveren in het netvlies. Auricchio heeft met behulp van Europese subsidie en Foundazion Telethon, de studie getest in grotere diermodellen. De voorbereiding voor een klinische trial wordt aangevraagd. De natuurlijke beloopstudies in Napels, Milaan en Rotterdam zijn onderdeel van dit onderzoek.

LEES MEER

GENTHERAPIE MET DUBBELE AAV-VECTOR

Ook Shannon Boye, Ph.D aan de Universiteit van Florida is bezig met de ontwikkeling van gentherapie met behulp van een dubbele AAV-vector voor USH 1B. Dit onderzoek is gefinancierd door Fighting Blindness. Onderzoekers hebben in de zomer van 2020 een intern lab ‘Atsena Therapeutics’ opgericht (met financiering van investeerders en Fighting Blindness) om de dubbele AAV vector door te ontwikkelen en naar de kliniek te brengen.

(NOOT: het is onbekend waarin dit onderzoek zich onderscheidt van het onderzoek van dr. Auricchio in Napels @USHTHER).

PRESENTATIE

GENTHERAPIE @USHSTAT

In 2018 is door Sanofi een klinische trial van gentherapie met behulp van een Lenti-virus gestart. Het doel van deze trial fase 1/2 was om de veiligheid en effectiviteit  van SAR421869-injecties te testen (UshStat). De trial is gestopt vanwege onwenselijke bijwerkingen van het lente-virus en zal niet meer worden hervat. Er is een tweede proef gestart die de langetermijneffecten volgt van degenen die hebben deelgenomen aan de beëindigde SAR421869-trial.

LEES MEER

MEDICIJN SLO-RP

In Australië is een klinische trial fase 1/2 gestart met behulp van financiering van Foundation Fighting Blindness. Nacuity Pharmaceuticals lanceert deze trial met de naam SLO-RP. De veiligheid en werkzaamheid van het medicijn NPI-001, een experimenteel anti-oxidant, zal de komende 2 jaar worden getest. Het ontwerp van het medicijn schijnt veelbelovend te zijn voor het vertragen van de achteruitgang van het gezichtsvermogen bij mensen met RP en Ushersyndroom, ongeacht welk gen defect of mutaties men heeft.

LEES MEER

MEDICIJNEN VOOR VERBETERDE AFGIFTE NEUROTRANSMITTERS

In de Verenigde Staten is Alaa Koleilat, onder supervisie van Dr. Lisa Schimmenti (Mayo Clinic, Verenigde Staten), bezig met de ontwikkeling van een medicijn voor de behandeling van USH 1B.

MEDICIJNEN TER VERMINDERING VAN ER-STRESS

De vakgroep van Monte Westerfield en Jennifer Phillips (University of Oregon, Verenigde Staten) heeft in zebravismodellen met het Ushersyndroom aangetoond dat mutaties in verschillende Usher-genen de gezondheid van cellen aantast. Eiwitten worden in de cel gemaakt in het endoplasmatisch reticulum (ER) en vervolgens getransporteerd naar de juiste plek in de cel. 

LEES MEER

STAMCELTHERAPIE

jCyte, is een bedrijf dat retinale voorlopercellen (RPC’s) heeft ontwikkeld, een type stamcel die alleen retinale cellen kunnen worden. Klinische studies hebben aangetoond dat deze cellen zieke netvlies-cellen kunnen bereiken en zelfs kunnen vervangen. De resultaten van een fase 1/2a-trial hebben aangetoond dat de behandeling veilig is en geen immuunreactie veroorzaakt.
Het bedrijf Cedars-Sinai, gevestigd in Los Angeles, heeft van de FDA ook toestemming gekregen om een ​fase 1/ 2a klinische trial te starten voor patiënten met RP. 

STAAF-KEGEL THERAPIE

Rod-cone therapie, oftewel staaf-kegel therapie, wordt onafhankelijk van het gen verricht en gericht op het behandelen van de staafjes in het oog, zodat de kegeltjes intact blijven. In het netvlies sterven de staafjes van het netvlies het eerst af (licht-donker zien) bij Ushersyndroom.

LEES VERDER

INNOVATIES

Er zijn ook onderzoeken en studies in de wereld die niet specifiek een oplossing bieden voor mensen met Ushersyndroom, maar die wel voor hen van betekenis kunnen zijn in de toekomst. Oplossingen, therapieën en medische hulpmiddelen voor andere aandoeningen kunnen in een later stadium ook uitgerold worden voor mensen met Ushersyndroom.

EVENWICHT

OOR

OOG

ONTWIKKELING VAN GROOT DIERMODEL

Dr. Martha Neuringer en haar collega’s van het Oregon National Primate Research Center en het Casey Eye Institute (VS), ontvingen in 2018 van Fighting Blindness $300.000 subsidie voor het ontwikkelen van een groot diermodel. Neuringer gebruikt de CRISPR/Cas9-techniek om een groot diermodel te ontwikkelen dat aan USH 1B lijdt en gebruikt kan worden om toekomstige therapieën voor USH 1B te testen. 

Beste aanpak (gen)therapie voor USH1B

Onderzoek waarbij met behulp van onder andere patiënt specifieke cel-modellen en een groot diermodel, de beste aanpak voor USH1B
(gen)therapie getest zal worden. Daarmee kan een (gen)therapie voor USH1B naar de preklinische fase gebracht worden.

LEES VERDER

KARAKTERISERING VAN DIERMODELLEN

Jacque Duncan en Joe Caroll werkzaam aan de Universiteit van San Francisco (Californië) bestuderen de werking van de eiwitten die betrokken zijn bij het Ushersyndroom. Daarvoor zullen ze nieuwe modellen zebravissen ontwikkelen om onder meer het ziektemechanisme van het USH 1B-gen en het betrokken eiwit Myosine, beter te kunnen begrijpen en toekomstige therapieën beter geëvalueerd zouden kunnen worden.

TRANEN ALS BRON VAN ONDERZOEK

In de pilotstudie “Investigating the exosome content as a novel marker for Usher syndrome 1b” wil Dr. Irene Vázquez Domínguez, tranen gaan onderzoeken. Geven tranen informatie die belangrijk kan zijn voor een verbetering van de diagnostiek en monitoring bij toekomstige behandelingen voor USH1b-patienten?

LEES MEER

HET ZIJN DE EIWITTEN

Eiwitten worden gebouwd aan de hand van codes die in het DNA vastliggen. Een schrijffout in het DNA kan ertoe leiden dat een eiwit verkeerd of niet wordt aangemaakt. Een reparatie van deze DNA-fout zorgt ervoor dat de aanmaak van het eiwit verandert waardoor de ziekte verdwijnt of de symptomen minder worden.

VAN DNA NAAR EIWIT