REVALIDATIE

Ushersyndroom is (nog) niet te behandelen. Met aanpassingen, revalidatie en goede ondersteuning kunnen mensen met Ushersyndroom een waardevol en (redelijk) zelfstandig leven leiden. Er zijn vele (innovatieve)hulpmiddelen, die steeds geavanceerder worden.  Met de ontwikkeling in het digitale tijdperk, zijn er vele (nieuwe) mogelijkheden voor mensen met een auditieve en visuele beperking. Op deze pagina kan je er meer over lezen. De technologie ontwikkelt zich snel, dus heb jij een aanvulling of tip, laat het ons weten.

COMMUNICATIE

Als je niet goed hoort is het contact met andere mensen vaak lastiger. Je verstaat het niet altijd of het maakt je onzeker. Als de ruimte ook nog slecht verlicht is dan kun je ook niet goed het mondbeeld aflezen of de gebaren zien. Toch zijn er heel veel (innovatieve) oplossingen en hulpmiddelen die de communicatie kunnen vergemakkelijken. Er zijn communicatie technieken, handige apps en we geven tips en trucs

BINNENKORT MEER

INFORMATIE

Het kunnen horen van waarschuwingsgeluiden en het herkennen van geluiden in huis, op straat, in openbare gebouwen en tijdens sociale activiteiten geven je veel informatie. Het zien van bewegwijzering, uitgestoken hand en kunnen lezen van prijskaartjes en bijsluiters geven ook de benodigde informatie. Naarmate je slechter gaat horen en zien, wordt het steeds moeilijker om deze informatie te krijgen uit je omgeving. 

Dankzij de ontwikkeling van de smart phone en vele handige apps, is er weer heel veel informatie bereikbaar. We geven de handige apps op een rijtje, tips en trucs en oplossingen met behulp van (innovatieve)hulpmiddelen.

BINNENKORT MEER

HOORREVALIDATIE

Indien een kind slechthorend of doof geboren wordt, is een adequate diagnose en een vroege interventie van gehoorrevalidatie van belang. Een kind zal met eventuele ondersteuning van gebarentaal, dan ook de gesproken taal kunnen leren. Een optimale hoorrevalidatie is nodig voor als later het zicht minder wordt. Bovendien blijkt uit onderzoek dat een goede hoorrevalidatie bijdraagt aan meer zelfvertrouwen, positief zelfbeeld en grotere sociaal emotionele vaardigheden. Wanneer de hoorhulpmiddelen niet afdoende zijn, zijn er tal van (andere) mogelijkheden in de communicatie, voor het verkrijgen van informatie en ondersteuning in de mobiliteit. 

HOORREVALIDATIE

MOBILITEIT

Er komt een fase in je leven dat het zelfstandig reizen steeds ingewikkelder wordt. Door de toenemende nachtblindheid kan het lastiger worden om in de avonden afspraken te maken. Dat is soms angstig en maakt je onzeker. Ook hiervoor zijn er allerlei (innovatieve)oplossingen, handige apps beschikbaar die je kunnen ondersteunen. Daarnaast zijn er ook vervoersoplossingen speciaal voor mensen met een visuele beperking. We geven tips en trucs.

BINNENKORT MEER

ZELFSTANDIGHEID

Naarmate het gehoorverlies en zichtverlies toenemen, maak je steeds meer gebruik van allerlei hulpmiddelen en aanpassingen. Soms heb je meer ondersteuning nodig van een familielid of een (ambulant) begeleider. Wanneer je iets niet meer alleen kan ondernemen of uitvoeren voelt vaak als een groot verlies van zelfstandigheid. Toch zijn er verschillende manieren om je autonomie en de regie te behouden over jouw eigen leven.

SOCIAAL NETWERK

Een sociaal leven is voor ieder mens in meer of mindere mate van belang. Contacten met familie en vrienden kunnen invulling en betekenis geven aan je leven. Wanneer je gehoor en zicht minder worden, is het aangaan van nieuwe relaties en contacten een steeds grotere uitdaging.

Je kunt hierbij denken aan:
– je onzeker voelen in het contact met anderen
– vast lopen in de relatie met je partner, familie of vrienden
– een gevoel van eenzaamheid, ondanks niet alleen te zijn

Het lukt niet altijd om deze moeilijkheden zelf op te lossen. Soms is het fijn om hier met iemand over te praten. Misschien heb je iemand in je netwerk waarmee je dit zou kunnen bespreken?

BINNENKORT MEER

MAATSCHAPPELIJK PARTICIPATIE

Wie naar school gaat, heeft meer kans op een hogere sociaaleconomische positie en daarmee op een goede gezondheid.

Arbeid en mogelijk ook vrijwilligerswerk hebben positieve effecten op gezondheid. Maatschappelijke activiteit vergroot sociale steun, met een positief effect op gezondheid.

Participatie heeft verschillende effecten op individueel en maatschappelijk niveau (zoals zingeving en sociale cohesie). Indirect kunnen deze factoren een positieve invloed hebben op de gezondheid.

lotgenoten

MOBILITEIT

Welbevinden is met een positief gevoel en positief in het leven (kunnen) staan;

  • zelfvertrouwen;
  • geluk;
  • doorzettingsvermogen
  • energie;
  • een gevoel dat je ertoe doet;
  • eigenwaarde;
  • het ervaren van steun uit de omgeving;
  • goed weten omgaan met je eigen emoties.

De factoren die eraan bijdragen dat mensen zich goed voelen zijn: mentaal, emotioneel, gedragsmatig, lichamelijk en sociaal.

Bij welbevinden gaat het om het werken aan een omgeving die in brede zin bijdraagt aan de positieve ontwikkeling tot een gezond, sociaal en zelfstandig mens.

BINNENKORT MEER