GRADATIES GEHOORVERLIES

Slechthorendheid en doofheid worden ook wel ingedeeld aan de hand van de mate van gehoorverlies dat gemeten is met behulp van een audiogram dat het gemiddelde gehoorverlies meet over verschillende geluidsfrequenties. Er zijn 6 gradaties van gehoorverlies variërend van licht gehoorverlies tot totale doofheid.

 • Licht gehoorverlies: 16 tot 40 dB
  De persoon heeft moeite met het horen en/of verstaan van zachte spraak en ook gefluister. Ook het verstaan van spraak  van grotere afstand of wanneer er gesproken wordt in een rumoerige omgeving verloopt moeizaam.
 • Matig gehoorverlies: 41-55 dB
  De persoon heeft moeite met het horen en/of verstaan van spraak op een normaal luidheidsniveau. Het verstaan op korte afstand gaat ook niet meer makkelijk en ook spraak in een rustige omgeving levert problemen op. Ook telefoneren gaat slecht.
 • Ernstig gehoorverlies: 56-70 dB
  De persoon heeft ook moeite met het verstaan van luide spraak, daarnaast worden waarschuwingssignalen zoals sirenes van een politie- of ziekenauto’s niet meer (goed) gehoord. Telefoneren is erg lastig.
 • Zeer ernstig gehoorverlies: 71-90 dB
  Het verstaan van spraak geeft ernstige problemen. Het is nog wel enigszins mogelijk, maar daarbij is wel het lipbeeld nodig (spraakafzien). De persoon hoort ook hardere geluiden om zich heen niet meer zoals het geluid van een boormachine of de motor van een vrachtwagen. Telefoneren is niet meer mogelijk.
 • Doofheid: 90-120 dB
  Het geluid van spraak alleen is onvoldoende om nog maar iets te verstaan. Ook zijn de meeste omgevingsgeluiden niet meer hoorbaar.
 • Totale Doofheid: 120 dB en meer
  Er is sprak van totale doofheid. Er worden alleen nog hele harde geluiden waargenomen (en trillingen)

Bron: Hoorzaken.nl