DE PROGRESSIE VAN HET GEHOORVERLIES BIJ USH 2A

Het gehoorverlies bij mensen met het Ushersyndroom type 2A blijkt niet stabiel te blijven zoals men vroeger dacht. Er is gemiddeld een achteruitgang van 5-10 dB per 10 jaar, maar er zijn onderling grote verschillen.
In het promotie-onderzoek van dr. Bas Hartel zijn 110 patiënten uit Nederland en Zweden met 2 mutaties op het USH2A-gen betrokken. Wereldwijd is dat tot op heden de grootste onderzoeksgroep van Usher-patiënten.

Bas Hartel heeft middels zijn promotie-onderzoek aangetoond dat de mate van progressie van het gehoorverlies bij mensen met het USH2A-gen gerelateerd is aan de verschillende combinaties van mutaties in dit gen.
Zo blijkt uit dit onderzoek dat het uitmaakt of je twee ernstige fouten hebt in het USH2A-gen, twee milde fouten, of een combinatie van een milde en ernstige fout. Bij mensen met twee ernstige mutaties in het USH 2A-gen blijkt het gehoorverlies sneller en sterker achteruit te gaan dan bij de andere twee groepen.

Het gehele wetenschappelijke artikel is via de button (in het Engels) te lezen.

GROTE VARIATIES IN GEHOORVERLIES

PROGRESSIE IN GEHOORVERLIES IN JAREN