VRAAG EN ANTWOORD OVER DONEREN

Q: Kan ik veilig doneren via iDEAL?

Doneren via iDEAL is een veel gebruikte en veilige methode voor betaaltransacties. Stichting Ushersyndroom draagt er zorg voor dat het doneren en het versturen van persoonsgegevens binnen een beveiligde omgeving plaatsvindt en heeft gekozen voor pay service provider (PSP) Mollie. Meer vragen over iDEAL vind je hier.

Q: Kan ik ook op een andere wijze doneren dan via iDEAL?

Ja, dat kan. Via ons machtigingsformulier kun je je aanmelden als donateur voor eenmalige donatie of wanneer je vaker of periodiek wilt doneren. Hier vind je het machtigingsformulier.
Ook kunt u een rechtstreekse overboeking doen op de bankrekening van Stichting Ushersyndroom:

Stg. Ushersyndroom
NL 85 RABO 0362.3905.25

Q: Kan ik ook geoormerkt doneren aan Stichting Ushersyndroom?

De Raad van Advies adviseert subsidies te verstrekken aan onderzoek dat de meeste impact heeft zonder tijdslimiet. De Medische Advies raad beoordeelt de projectaanvragen en adviseert het bestuur hierin. Dat kan onderzoek voor een specifiek type van het Ushersyndroom zijn, maar ook het vergaren van meer generieke kennis voor de behandeling van Usher.. De reden dat er voor deze constructie binnen de stichting is gekozen ligt in het feit dat Universiteiten hun eigen onderzoeksagenda hebben. Er is niet op ieder moment onderzoekscapaciteit beschikbaar voor een specifiek type van het Ushersyndroom.

Wie wil geven voor het behandelbaar maken van het Ushersyndroom helpt onze stichting en daarmee alle Ushers in Nederland het beste met een algemene gift en niet door vooraf te bepalen waaraan de donatie moet worden besteed. Als wél vooraf de bestemming bepaald wordt, dan leidt dat tot vertraging in het vinden van een oplossing en komen we minder snel waar we willen zijn, namelijk bij het behandelbaar zijn van álle typen Ushersyndroom. En dat is wat we allemaal willen!

Als partijen die geld geven dit wel willen oormerken, dan gaan we daar als volgt mee om: we accepteren donaties/giften altijd, maar gaan als dat mogelijk is in overleg met de donateur om te kijken bij welk lopend of op handen zijnde project de gift of donatie het beste past.

Q: Kan ik ook vanuit het buitenland doneren aan Stichting Ushersyndroom?

Natuurlijk, graag zelfs! U kunt uw gift of donatie overmaken op de rekening van Stichting Ushersyndroom te Amsterdam.

IBAN: NL 85 RABO 0362.3905.25
BIC: RABO NL2U
t.n.v. Stichting Ushersyndroom

Q: Kan ik vanuit België doneren met belastingvoordeel?

Jazeker! Stichting Ushersyndroom is goedgekeurd en ingeschreven bij het Transnational Giving Europe netwerk. Transnational Giving Europe  (TGE) biedt een veilig en fiscaal effectief kader voor donaties over de landsgrenzen voor mensen die woonachtig zijn in België.

Particulieren of bedrijven die gevestigd zijn in België, kunnen doneren via de bankrekening van de Koning Boudewijnstichting (KBS). De Koning Boudewijnstichting beheren het TGE netwerk.

Rekeninghouder:                     Koning Boudewijnstichting,
Brederodestraat 21 – 1000 Brussel
Bank:                                           bpost bank
Adres bank:                               Koloniënstraat (P28) – 1000 Brussel
Rekeningnummer:                 000-0000004-04
IBAN:                                          BE10 0000 0000 0404
BIC:                                             BPOTBEB1

Met als mededeling:  TGE – NL – Ushersyndroom
Van de gift zal een bijdrage van 5% administratiekosten worden afgehouden. Het fiscale attest stuurt de Koning Boudewijnstichting, in februari van het volgende jaar, naar de schenker.

Q: Zijn er kosten verbonden aan het online doneren?

Voor de gever of donateur zijn er geen kosten verbonden aan het doneren. Wel is het zo dat er voor Stichting Ushersyndroom kosten verbonden zijn aan iDEAL, namelijk 0,29 cent per transactie. Machtigen via ons machtigingsformulier en overboeken zijn de goedkoopste manieren voor doneren.

Q: Besteedt Stichting Ushersyndroom alle donaties voor de volle 100% aan het goede doel?

Stichting Ushersyndroom streeft als non-profit organisatie ernaar om 100% van de donaties beschikbaar te stellen aan de vooraf gestelde projecten. Stichting Ushersyndroom maakt onkosten voor de opzet en de uitvoering van de wervingscampagnes. Deze vallen ruim binnen de marges die gesteld worden door het CBF keurmerk. Wij publiceren jaarlijks ons jaarcijfers op deze website, je vindt onze jaarverslagen hier.

Q: Zijn mijn giften aftrekbaar van de belasting?

Stichting Ushersyndroom heeft de ANBI status en is goedgekeurd als Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor uw gift aan ons fiscaal aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. De volgende fiscale voordelen gelden:

1. Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
2. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
3. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Voor meer informatie kun je terecht bij de Belastingdienst of Schenkservice.nl.

Bij een gewone gift is er wel een maximumgrens aan belasting aftrek. Indien je een periodieke gift geeft dan profiteer je van maximale belastingaftrek. Lees hier meer over een gewone gift of een periodieke gift

Q: Kan ik ook periodiek schenken?

Ja zeker! Dat kan via een normale gift of periodieke gift die voldoet aan de definitie van de belastingdienst.
Een periodieke gift kun je op 2 manieren vastleggen, namelijk:

in een schriftelijke overeenkomst tussen jou en Stichting Ushersyndroom. Zie voor geschikte voorbeeldformulieren op de website van de Belastingdienst. Postadres van Stichting Ushersyndroom, Postbus 15746, 1001 NE Amsterdam.
en bij de notaris via een notariële akte.

Neem hiervoor rechtstreeks contact op met een notaris of met de penningmeester Ariëlla van Weerd-Ellenkamp van Stichting Ushersyndroom via ariella.ellenkamp@ushersyndroom.nl
Lees ook ‘Een gewone of een periodieke gift?’

Q: Is het mogelijk om St. Ushersyndroom als een goed doel op te nemen in mijn testament?

Ja dat kan. Uw nalatenschap aan een goed doel is vrij van successierechten. Dit betekent dat uw geld volledig ten goede komt aan de behandeling van Ushersyndroom en het verbeteren van kwaliteit van leven en welzijn van mensen met Ushersyndroom.
Als u overweegt om Stichting Ushersyndroom op te nemen in uw testament, kunt u dit doen door een erfstelling of een legaat. Het testament dient u vast te leggen bij de notaris.

Q: Staat uw vraag er niet bij?

Stel uw vraag via ons contactformulier.