AANVRAAGPROCEDURE

ANDERE MOGELIJKHEDEN

  • Subsidieaanvraag bij Stichting Ushersyndroom


  • Openstaande call


  • Subsidie aanvraag bij Uitzicht


Heb je nog vragen dan kun je ons altijd mailen: research@ushersyndroom.nl

INTERESSANT VOOR JOU


  • Klacht over de procedure
    Heb je opmerkingen of klachten over de beoordeling van je aanvraag?


  • Gedragscode vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling
    We houden ons aan een gedragscode om te zorgen voor transparantie en objectiviteit.

Onze moonshot

Stichting Ushersyndroom investeert in goed wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan onze ambitie: “In 2030 is Ushersyndroom in Nederland bekend en zijn diagnose, zorg en behandeling standaard geworden”.

STEUN ONS

Word vaste donateur of steun ons éénmalig. Elke donatie is waardevol en brengt oplossingen voor Ushersyndroom dichterbij.

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Je ontvangt twee-maandelijks updates over belangrijke onderzoeken, indrukwekkende verhalen en de leukste acties en evenementen.

Stichting Ushersyndroom
Raapopseweg 128
6834 DV Arnhem
info@ushersyndroom.nl

NL 85 RABO 0362.3905.25
BIC: RABO NL2U
t.n.v. Stichting Ushersyndroom

KvK: 55 61 3004
RSIN 85 17 86 571