NETWERK ORGANISATIE

Een natuurlijke manier van organiseren!

Een netwerkorganisatie is snel en wendbaar omdat ze bestaat uit kleinere teams die door middel van een betekenisvolle relatie met elkaar verbonden zijn. Een netwerkorganisatie heeft een minimale hiërarchie. Het is opgebouwd volgens de natuurlijke manier van samenwerken in teams, gebaseerd op de onafhankelijkheid van de deelnemers en gedeelde besluitvorming. Het team bepaalt zelf hoeveel tijd het kost om een ​​taak uit te voeren en is medeverantwoordelijk. De kennis, ervaring, creativiteit en snelheid van elk lid vormen essentiële onderdelen van de kracht en wendbaarheid van onze organisatie.

ACHT AANDACHTSGEBIEDEN

Teams zijn actief op een van de volgende acht aandachtsgebieden:

  1. Nalatenschappen
  2. Fondsenwerving
  3. Acties van derden
  4. Bedrijfsleven
  5. Marketing
  6. Innovatieve financiering
  7. Doelbestemmingen
  8. Organisatie

De meeste vrijwilligers voelen zich goed bij het organiseren van evenementen of het voeren van campagnes in hun eigen regio. De regio’s Haarlem, Breda, Rijnsburg, Limburg en Noord-Holland (allemaal in Nederland) zijn momenteel echt actief. Regiocoördinatoren zijn de ‘linking pins’ met het bestuur en vaak ook het aanspreekpunt voor ouders van wie de kinderen gediagnosticeerd zijn met het syndroom van Usher en die hun machteloosheid willen omzetten in actie.

SLIOT JE AAN!

Wil je deel uitmaken van ons netwerk? Wil je een team opzetten en een taak op een van de aandachtsgebieden oppakken? Of spreekt de rol van regiocoördinator je aan? Neem dan contact met ons op!