SAMENWERKINGSVERBAND IN UITZICHT

Sinds juli 2020 maakt Stichting Ushersyndroom deel uit van Uitzicht.

Uitzicht is een administratief samenwerkingsverband van meerdere fondsen in Nederland die wetenschappelijk onderzoek op oogheelkundig gebied. Dankzij Uitzicht hoeven wetenschappers niet langer bij meerdere fondsen afzonderlijk een subsidie voor hun onderzoek aan te vragen. Bovendien wordt de kwaliteit van de onderzoeken waarvoor subsidie wordt aangevraagd extra zorgvuldig getoetst. De toetsing verloopt jaarlijks via een vaste procedure waarin onafhankelijke (inter-)nationale reviewers en een patiëntenpanel de aanvraag beoordelen op relevantie, inhoud en kwaliteit.

Aan het einde van de procedure, meestal in de maand mei,  volgt een ranking van de best beoordeelde projectaanvragen. Door deze toetsing en ranking is het voor fondsen gemakkelijker om te beslissingen of zij wel of geen financiële bijdrage wil leveren aan het wetenschappelijk onderzoek.

Voor Stichting Ushersyndroom biedt deelname aan Uitzicht – naast de bovengenoemde voordelen – awareness voor Ushersyndroom, verbreding van ons netwerk en een intensieve samenwerking met andere fondsen op oogheelkundig gebied in Nederland.