Wandel mee met ‘Nederland wandelt voor Usher’

DERDE EDITIE: ‘DAT GAAT NAAR DEN BOSCH TOE’

Nederland wandelt voor Usher is hét wandelevenement om geld in het zamelen voor Stichting Ushersyndroom. Het gezamenlijke doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar een behandeling van Ushersyndroom. Het eindpunt op zaterdag 21 september, is in Den Bosch, waar die dag het Usher Awareness Day evenement plaatsvindt. Nieuw dit jaar zijn drie georganiseerde routes rond Den Bosch.

Jij wandelt toch ook mee?

Nieuw dit jaar; drie georganiseerde routes rond den Bosch
Je kunt dit jaar op twee manieren wandelen om geld op te halen voor Stichting Ushersyndroom:

 1. Wandel met een team in één of meer dagen naar Den Bosch. Maak een teampagina aan en start met geld ophalen. Het doel is om per wandelaar zoveel mogelijk donaties op te halen, elke euro telt! Wij belonen je met een gratis ‘Nederland wandelt voor Usher’-shirt én gratis toegang tot de Usher Awareness Day. Je bepaalt zelf hoeveel dagen, hoeveel kilometers en welke route je wandelt, de finish is op zaterdag 21 september in Den Bosch.
 2. Wandel mee met één van de georganiseerde routes rond Den Bosch op zaterdag 21 september. Meld je aan bij één van de wandelteams, maak een eigen actiepagina en start met geld ophalen. Het doel is om per wandelaar veel donaties op te halen, elke euro telt. Als beloning krijg je van ons het unieke ‘Nederland wandelt voor Usher’-shirt en gratis toegang tot de Usher Awareness Day!

De drie wandelteams waarbij je kunt aansluiten zijn:

‘Dat gaat naar Den Bosch toe’
Wanneer je besluit om op zaterdag 21 september aan te sluiten bij de Bossche Bollopers, de Sint-Janstappers of de Heidehelden is dat natuurlijk extra leuk! Met een grote groep wandelen jullie dan samen naar Den Bosch toe. Zaterdag 21 september is ook de dag dat wereldwijd Usher Awareness Day gevierd wordt. Tijdens de wandeltocht kan iedereen bijdragen aan meer bekendheid, kennis en begrip voor Ushersyndroom. Hang onderweg posters op en vertel overal je verhaal. Posters zijn gratis te bestellen in de webshop.

Hoe het werkt? Heel eenvoudig!
Stel een team van wandelaars samen en meld je aan via de website van ‘Nederland wandelt voor Usher’. Als teamcaptain maak je een online actie-pagina aan voor jouw wandelteam. Op deze actiepagina kun je je team voorstellen en een leuke teamnaam bedenken. Deze pagina deel je zoveel mogelijk met vrienden, familie, kennissen, leden van je sportclub etc., zodat zij jouw wandelteam kunnen sponsoren. Per wandelaar is het streven om minimaal 250 euro op te halen. Jij bepaalt zelf hoeveel dagen je wilt lopen, hoeveel kilometer en welke route. Het 1931 congrescentrum in Den Bosch is zaterdagmiddag 21 september het gezamenlijke eindpunt.

Contact: wandelvoorusher@ushersyndroom.nl
Website: https://stichting-ushersyndroom.kentaa.nl/project/nederland-wandelt-voor-usher-2024
Mail: wandelvoorusher@ushersyndroom.nl
Instagram: @nlwandeltvoorusher

Het wandelevenement Nederland Wandelt voor Usher wordt mede mogelijk gemaakt door:

VIER GLOBAL USHER AWARENESS DAY 2024
De contactgroep Ushersyndroom van de Oogvereniging organiseert in samenwerking met de projectgroep Nederland wandelt voor Usher (Stichting Ushersyndroom) opnieuw een inspirerende dag op Global Usher Awareness Day. De locatie voor dit evenement is 1931 congrescentrum in Den Bosch, waar ook de wandelaars van ‘Nederland wandelt voor Usher’ feestelijk binnen gehaald zullen worden. Iedereen met Ushersyndroom, familie, naasten en geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Vier Global Usher Awareness Day met ons mee! Lees hier meer en bestel snel je kaartjes!
Global Usher awareness Day 2024 in Den Bosch

Coen Verbraak in gesprek met Mark, Lucas en Martine

De Publieke Tribune

Coen Verbraak in gesprek met ervaringsdeskundigen die alles weten over aanstaande doofblindheid en hoe daarmee te leren leven.

Goed kunnen horen en zien is voor velen een vanzelfsprekendheid. Maar wat als je niet alleen je gehoor, maar ook je zicht langzaamaan verliest? Wat als je weet dat het licht zal doven en het op een dag stil zal zijn?
Ga je dan leven met haast, om maar zoveel mogelijk indrukken in je te kunnen opnemen – nu het nog kan? Wat doet het met je sociale leven, je plek op de arbeidsmarkt? Kun je eigenlijk rouwen om iets wat nog niet is afgesloten? En hoe belangrijk worden je andere zintuigen wanneer je ogen en oren het steeds vaker laten afweten?

Te gast in deze uitzending

 • Mark Spoormaker heeft het syndroom van Usher

Mark Spoormaker (44) is sinds zijn geboorte slechthorend. Pas op 28-jarige leeftijd bleek dit het syndroom van Usher te zijn.

 • Lucas Kenters heeft het syndroom van Usher

Lucas Kenters (26) liep in zijn laatste tienerjaren voor het eerst tegen de gevolgen van het syndroom van Usher aan. Hij stond met zijn vwo-diploma op zak aan het begin van een tussenjaar.

 • Martine Muizelaar heeft het syndroom van Usher

Martine Muizelaar (52) heeft net als Marc en Lucas type 2a van het syndroom van Usher, waardoor ze langzaam doof en blind wordt.

 

Uitzending NPO 1 ‘De Publieke Tribune’

De podcast is voorzien van ondertiteling.

 

Presentatie: Coen Verbraak

Redactie: Carlijn Teeven

Eindredactie: Bram Vollaers

Ushersyndroom binnen het gezin

Gezinnen met een kind met de diagnose Ushersyndroom waren niet altijd tevreden over de ondersteuning die ze kregen. Vaak was deze hulp gericht op één van de twee zintuigen (horen óf zien) en niet specifiek op het syndroom van Usher. Daarnaast blijkt dat professionals niet altijd goed weten wat Ushersyndroom inhoudt en wat de gevolgen ervan zijn voor het gezin. Coping met Ushersyndroom binnen het gezin, hoe doe je dat?

Wat is coping?
Jouw copingstijl is de manier waarop jij omgaat met stress en problemen. ‘To cope’ betekent vertaald vanuit het Engels: ‘omgaan met’. Je bent in staat om op verschillende manieren met stress om te gaan, maar vaak heb je in stressvolle situaties één duidelijke manier van reageren. Deze reactie, zowel in je gedrag als emotioneel, noem je de copingstijl of copingstrategie. -iPractice

Gezinsgerichte behandeling Ushersyndroom: Samen & Sterk
In 2019 is het onderzoek Coping met Usher gestart met als doel om professionele ondersteuning te ontwikkelen voor gezinnen die te maken hebben met Ushersyndroom en voor de professionals die deze gezinnen ondersteunen. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en heeft geleid tot waardevolle inzichten en resultaten. Het verslag van dit onderzoek is gepubliceerd en hieronder staat een samenvatting van dat verslag. Op basis van de resultaten van het onderzoek Coping met Usher is er in 2023 een vervolgonderzoek gestart om een nog beter passende ondersteuning voor gezinnen te ontwikkelen en te toetsen: Gezinsgerichte Behandeling Ushersyndroom.

In nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen en professionals is er in het vervolgonderzoek een specifieke training ontwikkeld voor professionals die gezinnen met een kind met Ushersyndroom ondersteunen. De training bestaat uit drie e-learning modules en een fysieke training. Hierin leren professionals hoe ze empathisch kunnen communiceren, hoe ze gezinsbehoeften kunnen identificeren en hoe ze praktische tools kunnen inzetten om de gezinnen te ondersteunen.

Naast de training is er een behandelgids ontwikkeld. Deze gids biedt praktische hulpmiddelen voor zowel professionals als gezinnen. De behandelgids behandelt verschillende thema’s, zoals: Hoe vertel ik het mijn kind, omgaan met emoties en toekomstperspectief.

In september 2024 gaat de nieuwe gezinsgerichte behandeling, genaamd Samen & Sterk, van start. Dit is een behandeling op maat waarin het gezin 8 sessies zal hebben met een speciaal opgeleide professional waarbij de gezinsleden aangeven welk onderwerp ze op dat moment willen bespreken, of het nu gaat om communicatie, zelfstandigheid, emotionele steun of praktische tips. Dan start ook het onderzoek, waarmee in kaart wordt gebracht of de gezinsgerichte behandeling aansluit op de behoeften van gezinnen en of deze manier van samenwerken tussen professionals en gezinnen de relatie ten goede komt. De Gezinsgerichte Behandeling Ushersyndroom is een belangrijke stap in het verbeteren van de ondersteuning voor gezinnen die te maken hebben met Ushersyndroom. Wil je meer willen weten over de gezinsgerichte behandeling of het onderzoek dan kun je contact opnemen met de onderzoeker Sonja van de Molengraft via so.vandemolengraft@kentalis.nl

Samenvatting van het document “Eindverslag Coping met Usher”

Inleiding
Het rapport “Coping met Usher” richt zich op het begrijpen en verbeteren van de ondersteuning aan gezinnen met een kind dat gediagnosticeerd is met het Ushersyndroom. De studie erkent dat deze gezinnen meerdere ondersteuningsbehoeften hebben en vaak weinig tot geen hulp krijgen bij het omgaan met het syndroom.

Het primaire doel van het project was om consistentie te creëren in de manier waarop psycho-educatie wordt gegeven aan gezinnen door het ontwikkelen van materialen voor professionals. Het project streefde ernaar ervoor te zorgen dat deze materialen voldoen aan de behoeften van professionals en effectief kunnen worden geïmplementeerd in de praktijk.

Het document “Eindverslag Coping met Usher” beschrijft een project dat gericht is op het ontwikkelen en implementeren van materialen voor psycho-educatie aan gezinnen met een kind met het syndroom van Usher. Het doel was om een eenduidige methode te creëren waarmee professionals deze psycho-educatie kunnen bieden. Het project bestond uit drie fasen: oriëntatie, productie, en uitvoering.

Belangrijkste bevindingen en conclusies:

 1. Oriëntatiefase:
  • Er werden ondersteuningsbehoeften van gezinnen met het syndroom van Usher in kaart gebracht.
  • Er werd vastgesteld welke informatie en ondersteuning nodig zijn om deze gezinnen te helpen omgaan met de aandoening.
 2. Productiefase:
  • Materialen voor professionals werden ontwikkeld, waaronder een handreiking en bouwstenen voor psycho-educatie.
  • De materialen werden afgestemd op de behoeften van de professionals die psycho-educatie bieden.
 3. Uitvoeringsfase:
  • In een pilotstudie werden de ontwikkelde materialen getest bij gezinnen met een kind met het syndroom van Usher.
  • Gezinnen die de psycho-educatie ontvingen, waren over het algemeen tevreden met de ondersteuning die ze kregen.
  • Professionals waren tevreden over de ontwikkelde materialen en gaven aan deze te willen blijven gebruiken.
 4. Aanbevelingen:
  • Er wordt aanbevolen om vervolgonderzoek te doen naar de kwaliteit van de behandelrelatie tussen professionals en gezinnen en naar de effecten van de psycho-educatie voor de gezinnen.
  • Ook wordt aanbevolen om de ontwikkelde materialen door te ontwikkelen, zodat deze ook voldoen aan de aanvullende ondersteuningsbehoefte die professionals hebben (o.a. concrete handvatten bij het bieden van de psycho-educatie)
  • Informele ondersteuning, zoals lotgenotencontact, zou beter geïntegreerd moeten worden in de formele psycho-educatie.
  • Zowel ervaringsdeskundigen als professionals moeten betrokken blijven bij de ontwikkeling en implementatie van psycho-educatiematerialen.

Het project heeft aangetoond dat er behoefte is aan gestructureerde psycho-educatie voor gezinnen met het syndroom van Usher en dat de ontwikkelde materialen een waardevolle aanvulling zijn voor de praktijk​​.

Aan dit onderzoek vanuit Kentalis in samenwerking met de universiteit van Groningen werkten ruim 70 mensen met het Ushersyndroom en ouders mee.

Bron: Deelkracht

Usher op nieuwsitem NPO

Leven met Ushersyndroom: een speciale aflevering van De Publieke Tribune op NPO Radio 1

 “Ik heb het naar mijn zin. Ik heb ook zin in de toekomst, ondanks dat ik weet dat me wel wat te wachten staat. Maar dat kan ik dragen.”

Voor velen is goed kunnen zien en horen vanzelfsprekend. Maar wat als je niet alleen je gehoor verliest, maar ook langzaam je zicht kwijtraakt? Wat als je weet dat het licht zal vervagen en het geluid zal verstommen?

Leef je dan met haast, om zoveel mogelijk indrukken op te doen nu het nog kan? Hoe beïnvloedt dit je sociale leven en je positie op de arbeidsmarkt? Kun je rouwen om iets wat nog niet volledig is verdwenen? En hoe worden je andere zintuigen steeds belangrijker naarmate je ogen en oren vaker falen?

De podcast ‘De Publieke Tribune’ biedt een bijzondere aflevering waarin Coen Verbraak in gesprek gaat met ervaringsdeskundigen Martine Muizelaar (55), Mark Spoormaker (44) en Lucas Kenters (26). Zij delen diepgaand inzicht in het proces van het doof en blind worden door Ushersyndroom en hoe ze op hun eigen manier hiermee omgaan. In een open gesprek met Coen en onderling bespreken ze vrijuit hoe Ushersyndroom hun dagelijks leven, relaties en zelfbeeld beïnvloedt.

Beluister hier de podcast van 20 april 2024 bij NPO radio 1.

De podcast met transcriptie kun je hieronder volgen: