More

Dankzij de enorme inzet van vele enthousiaste vrijwilligers,  inspirerende ‘vrienden van Usher’, bijzondere sponsoracties en de gulle donateurs hebben we weer veel kunnen bereiken! Stichting Ushersyndroom heeft een wetenschappelijk onderzoek kunnen financieren (de CRUSH studie) en de eerste klinische trial voor Usher type 2a zal van start gaan (STELLAR- ProQR)

More

‘CRUSH USH’ Expertisecentrum Ushersyndroom in Radboudumc heeft toestemming gekregen van de Commissie Mensgebonden Onderzoek (CMO) om de CRUSH studie daadwerkelijk te gaan starten. De CMO beoordeelt of medisch wetenschappelijk onderzoek voldoet aan wettelijke bepalingen. Hiermee waarborgt de CMO de bescherming van deelnemers aan het onderzoek. Stichting Ushersyndroom maakte voor de

More

De RUSH2a en de CRUSH studie zijn inmiddels beiden gestart in het Expertisecentrum Usher syndroom in Radboudumc in Nijmegen. Maar wat zijn nu de verschillen en de overeenkomsten? We leggen het hieronder uit. CRUSH is afgestemd op RUSH2a De CRUSH studie is mede dankzij de Medisch Adviesraad van Stichting Ushersyndroom