More

Onderzoek naar het natuurlijk beloop van Ushersyndroom is in het stadium van therapeutische wetenschappelijke ontwikkelingen essentieel. Zo moeten vele en gedetailleerde oog- en gehoormetingen nu in kaart worden gebracht om effectiviteit van toekomstige therapie te kunnen meten. Alleen als studies hebben aangetoond dat therapie effectief is, komt deze grootschalig beschikbaar

More

‘CRUSH USH’ Expertisecentrum Ushersyndroom in Radboudumc heeft toestemming gekregen van de Commissie Mensgebonden Onderzoek (CMO) om de CRUSH studie daadwerkelijk te gaan starten. De CMO beoordeelt of medisch wetenschappelijk onderzoek voldoet aan wettelijke bepalingen. Hiermee waarborgt de CMO de bescherming van deelnemers aan het onderzoek. Stichting Ushersyndroom maakte voor de

More

De RUSH2a en de CRUSH studie zijn inmiddels beiden gestart in het Expertisecentrum Usher syndroom in Radboudumc in Nijmegen. Maar wat zijn nu de verschillen en de overeenkomsten? We leggen het hieronder uit. CRUSH is afgestemd op RUSH2a De CRUSH studie is mede dankzij de Medisch Adviesraad van Stichting Ushersyndroom

More

Bron: Gezondheidsnet Auteur: Aukeline van Dorp Datum: 20-11-2018 Wat is het Ushersyndroom? Langzaam maar zeker doof én blind worden. Je moet er niet aan denken. Toch is dit voor mensen met het Ushersyndroom werkelijkheid. Wat is dit syndroom en belangrijker nog: kan er iets aan gedaan worden? Gezondheidsnet vroeg het aan

More

Stichting Ushersyndroom financiert CRUSH-onderzoek Het expertisecentrum voor Ushersyndroom in Radboudumc in Nijmegen gaat starten met een natuurlijk beloop studie naar het Ushersyndroom. Een zeer belangrijke stap in het onderzoek naar een behandeling van Ushersyndroom, omdat deze studie de doorlooptijd van trials aanzienlijk kan verkorten. Oog- en KNO-artsen zullen samen de