Ushersyndroom

Gehoor

Mensen met Ushersyndroom zijn doof of slechthorend bij de geboorte. De hoge tonen zijn vaak slecht te horen; alles klinkt dof. Spraakafzien helpt bij het verstaan, evenals gebarentaal. Hoortoestellen of cochleaire implantaten bieden uitkomst, maar horen in een rumoerige omgeving of in een groep blijft lastig. Ook richtinghoren is moeilijk. Een deel van de slechthorende mensen met Ushersyndroom wordt doof. Lees meer
oortje

De Ushers

Poppetje met zonnebril en koptelefoon

Doofblind

Wist je dat er wereldwijd 400.000 mensen doof én blind worden door Ushersyndroom? Ushersyndroom is een zeldzame progressieve ziekte waardoor patiënten al doof of slechthorend zijn bij de geboorte en later ook nachtblind worden met een afnemende kokervisus door Retinitis Pigmentosa (RP). In de infographic: 'A totally Usher' vertellen we je alles wat jij wil weten over Ushersyndroom. Bekijk infographic

Usher Experience

In dit filmfragment bieden we een Usher Experience aan. Wat gebeurt als iemand met Ushersyndroom even koffie wil gaan halen? Zien en horen zijn beiden nodig om informatie uit de omgeving te verwerken. Met Ushersyndroom is er minder of zelfs geen geluid en/of zicht waar te nemen. Wat niet gehoord wordt, kan ook niet worden gezien en andersom. Doof én blind worden versterken elkaar en uiteindelijk reikt de wereld niet verder dan de hand. Lees meer