USHER4USHER

Stichting Ushersyndroom heeft afgelopen jaren menigmaal verzoeken gekregen van individuen die graag in contact willen komen met andere Ushergenoten of ouders van Usherkinderen. Tot nu toe wisten betrokkenen van de Stichting gebruik te maken van hun eigen netwerk om deze wensen in te willigen. De verzoeken lopen uiteen, van tieners tot volwassenen en ouders die graag met elkaar in contact willen komen, soms ook graag bij elkaar in de buurt willen wonen om ook fysiek af te kunnen spreken. Kortom, dit vraagt om maatwerk. We focussen ons op 1 op 1 contact tussen de Usher- (betrokkenen) genoten en ouders.

Hierbij willen wij een oproep doen aan jullie: Wil jij in contact komen met andere Ushergenoten of ouders van Usherkinderen of wil je contact Usher of contactouder zijn? Stuur dan een mail naar usher4usher@ushersyndroom.nl

  1. Contact Usher / contactouder
    Mogen wij jou benaderen als er een verzoek tot contact binnenkomt? Mail dan je naam, leeftijd, woonplaats en contactgegevens, eventueel leeftijd kind. Via welk communicatiekanaal en -middel heb je het liefst contact? Welk type Usher heb je / heeft je kind?
  2. Wil jij graag een Usher- (betrokkene) genoot spreken of zien?
    Mail dan je naam, leeftijd, woonplaats, type Usher met je vraag. Dit kan bijvoorbeeld zijn: iemand die in dezelfde levensfase zit als jij, eenmalig contact, zelfde Ushertype, etc. Vermeld ook je voorkeur met betrekking tot je communicatievorm.

We hopen op veel reacties, zodat we een sterk netwerk kunnen bouwen: Usher4Usher. Veel Usher- (betrokkenen) genoten hebben ervaren dat contact met anderen erg waardevol en steunend kan zijn. Het projectteam van Stichting Ushersyndroom onderkent dit en wil hierbij graag ondersteunen.

Wij zien graag jullie mails tegemoet!

usher4usher@ushersyndroom.nl

Wil je weten wat de contactgroep Ushersyndroom van de Oogvereniging organiseert? Kijk dan op de website van de Oogvereniging.