KLINISCHE TRIAL GENTHERAPIE @USHSTAT

In Parijs (Hopital Nationale des Quinze-Vingt, Frankrijk) en Portland (Casey Eye Institute, Portland, Oregon, VS) zijn onderzoekers in samenwerking met het farmaceutisch bedrijf Sanofi al enige tijd bezig met een studie in patiënten (klinische trial) naar de veiligheid en functionaliteit van gentherapie voor USH1B. De trial studie heet @UshStat en is gericht op het afleveren van het normale MYO7A-gen met één enkele chirurgische injectie onder het netvlies. In deze studie wordt geen gebruik gemaakt van de AAV-vector maar wordt gebruik gemaakt van een Lentivirale-vector, EIAV genaamd. In tegenstelling tot een AAV-vector, heeft een Lentivirale vector voldoende capaciteit om het hele MYO7A gen af te leveren.
In fasen 1 en 2 van klinische trials wordt de veiligheid en de effectiviteit getest in een klein aantal personen. Men onderzoekt primair of de therapie geen bijwerkingen heeft en veilig bij patiënten gebruikt kan worden. De fase 1/2 klinische studies voor @UshStat zijn reeds gestart. De proefpersonen die in deze studie behandeld zijn hebben zeer ernstige retinale degeneratie door mutaties in het MYO7A-gen, USH1B. Tijdens de proef wordt maar 1 oog behandeld zodat men bij de patiënt het effect van de behandeling kan vergelijken met het onbehandelde oog.
De eerste proef met een lage dosering bleek veilig. Bij een hogere dosering kreeg 1 van de 9 proefpersonen panuveïtis, een ontsteking in het glasvocht van het geïnjecteerde oog. Deze patiënt werd behandeld voor de ontstane ontsteking en herstelde weer goed. Alle proefpersonen die werden behandeld werden tot 150 dagen na behandeling  gevolgd . In de behandelde ogen werd een verbetering in scherpte van de visus vast gesteld. Bij enkele proefpersonen zijn er ook enige verschillen te zien in de grootte van het gezichtsveld.
De ernstige ontsteking als mogelijke bijwerking van de behandeling heeft de Independent Safety Committee in Frankrijk doen besluiten de fase 1/2 trial te pauzeren.
De trial heeft een jaar stilgestaan, waarin men heeft getracht de veiligheid van de behandeling te vergroten. Inmiddels hebben de onderzoekers weer toestemming gekregen om de trial @UshStat (MYO7A-genvervangings therapie) eind 2018/begin 2019 weer te hervatten. Het farmaceutisch bedrijf Sanofi heeft echter besloten om deze studie niet meer voort te zetten en wil de licenties verkopen.  De trial studie @UshStat ( SAR 421869) staat nu stil in afwachting van een nieuwe farmaceut die de licenties wil kopen en de trial wil doorstarten. (update juli 2019).

Er is een tweede proef die de langetermijneffecten volgt van degenen die hebben deelgenomen aan de beëindigde SAR421869-trial fase 1/2.