HET AUDITIEF SYSTEEM

Geluiden kunnen horen? Het is zo belangrijk!
Niet alleen om geluidsherkenning en te kunnen praten met anderen, maar ook voor je eigen veiligheid. Bovendien staat het gehoor in nauw contact met onze emoties.

Geluid is een trilling van moleculen die zich via de lucht of het water voortbewegen.

Geluiden opvangen doe je via jouw oren. Het gehoororgaan bestaat uit drie delen: het buitenoor, middenoor en binnenoor.

BUITENOOR

Het buitenoor bestaat uit de oorschelp en het buitenste deel van de gehoorgang. De oorschelp bestaat uit met huid bedekt kraakbeen. De richels en de asymmetrische vorm van de oorschelp hebben een functie. De oorschelp vangt de geluidsgolven op. Zij zorgen ervoor dat we geluiden uit verschillende richtingen kunnen waarnemen: van achteren en van voren maar ook van boven en onderen en dat we minder last hebben van het geluid van de wind.
Via de gehoorgang komen de geluidsgolven aan bij het dunne lichtblauw doorschijnende trommelvlies en zorgen ervoor dat het trommelvlies gaat trillen.

MIDDENOOR

Achter het trommelvlies bevindt zich het middenoor. Dit is een met lucht gevulde ruimte waarin de gehoorbeentjes, het ovale venster, het ronde venster en de Buis van Eustachius zich bevinden. De gehoorbeentjes; de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel zijn de kleinste botjes in ons lichaam. Vanaf het trommelvlies worden de gehoorbeentjes in beweging gezet zodat er zonder ‘energieverlies’ de geluidstrillingen worden doorgegeven via het ovale venster in het slakkenhuis (cochlea).
Het ronde venster scheidt  het middenoor van het binnenoor. De Buis van Eustachius verbindt het middenoor en de keelholte met elkaar. Deze buis opent bij slikken of geeuwen en reguleert de onder- en bovendruk in het middenoor.

BINNENOOR

Het binnenoor is het meest ingewikkelde deel van het oor waar nog veel onderzoek naar wordt gedaan om de precieze werking ervan te kunnen begrijpen. Het binnenoor bestaat uit het slakkenhuis en het evenwichtsorgaan (vestibulum) .

Het slakkenhuis is een opgerolde buis van ongeveer 3,5 cm lang en heeft een diameter van 1 cm. Hierin kunnen drie kanalen worden onderscheiden: de scala media, scala vestibule en scala tympani. De laatste twee lopen in elkaar over. In de scala media zit het bacillair membraan met het orgaan van Corti. In het orgaan van Corti zitten haarcellen oftewel de trilharen. De geluidsgolven vanuit het middenoor zetten de vloeistof in het slakkenhuis in beweging die ervoor zorgt dat het bacillair membraan gaat trillen. Door de trilling van het membraan komen de haarcellen in het slakkenhuis in beweging en kunnen elektrische stroompjes worden doorgegeven aan de gehoorzenuw.


Cochlea – Ets van André de Regt

Een dwars doorsnede van het gehele slakkenhuis (cochlea).

GEHOORZENUW

Via het oor worden geluiden opgevangen en doorgegeven aan de gehoorzenuw. Het is de taak van de gehoorzenuw om het geluidssignaal naar de gehoorcentra in de hersenen te geleiden. Stuurt de gehoorzenuw een onvolledig signaal, dan is het voor je hersenen harder werken om de geluiden te herkennen of nog tot woorden te maken.

HERSENEN

Ons brein zet de klanken om in geluidsherkenning en in woorden, zodat je de ander kunt verstaan.

“Horen doe je met je oren. Verstaan doe je met je brein!”

TRILHAREN

In het Orgaan van Corti met het basilair membraan dat zich in het slakkenhuis bevindt, zitten de haarcellen. Er zijn inwendige en uitwendige haarcellen. Normaal gesproken liggen deze haarcellen netjes gerangschikt in V-vormen. Rond de haarcellen zitten steuncellen. Iemand met een normaal gehoor heeft wel 15.000 haarcellen die geluidstrillingen doorgeven aan de gehoorzenuw. Het basilair membraan is aan het uiteinde breder dan aan de basis. De stijfheid is groter in het begin dan op het einde. Daardoor zullen haarcellen aan het begin van het basilair membraan gevoeliger zijn voor hogere frequenties dan verder weg van het ovale venster. Met andere woorden de hoge tonen worden gedetecteerd aan het begin van het slakkenhuis en de lage tonen aan het einde.

Bij kinderen die doof geboren zijn als gevolg van het Ushersyndroom, is het slakkenhuis en vestibulum niet goed ontwikkeld. Bij de slechthorende kinderen is dit wel aangelegd maar zijn de haarbundels in het slakkenhuis niet helemaal intact. Er ontbreken veel trilharen en in de loop der jaren kunnen er steeds meer trilharen af sterven.

Op de eerste afbeelding hieronder zie je mooie en intacte haarbundels van trilharen, Op de tweede afbeelding zie je slappe haarbundels en omgevallen trilharen.


Hair cells of inner ear. Credit: Dr David Furness.

Scanning electron microscopy showing human hair cells and stereocilia. Credit: Rask-Anderson