AANVRAAG SUBSIDIE

Een aanvraag voor de (co-)financiering van (onderzoek-)projecten wordt gericht aan het bestuur van Stichting Ushersyndroom die de aanvraag volgens een vaste procedure beoordeelt en, indien passend binnen de strategische doelen en middelen van de stichting, al dan niet geheel of gedeeltelijk toewijst.
Het Medisch Adviesraad van Stichting Ushersyndroom zal het bestuur adviseren.

PROCEDURE

Een aanvraag omvat tenminste, kort en in duidelijke taal gesteld en toegelicht:

  • De casus waarvoor wordt aangevraagd,
  • De te bereiken doelen in de tijd uitgezet,
  • De kosten, financiering en gewenste bijdrage van Stichting Ushersyndroom,
  • De positie van de casus in het (inter-)nationale onderzoeksveld,
  • De motivatie van de aanvrager.

Aanvragen kunnen ingediend worden via de mail naar: bestuur@ushersyndroom.nl  en worden in strikte vertrouwelijkheid behandeld.

TOELICHTING OP HET STROOMSCHEMA