SUBSIDIE AANVRAGEN

PROCEDURES, VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN


ONDEROEKSAGENDA

Wetenschappelijk onderzoek is cruciaal om diagnose, behandeling en zorg mogelijk te maken en te verbeteren. We voeren zelf geen onderzoek uit, maar hebben wel veel kennis “in huis” én we hebben waardevolle contacten met leidende onderzoekers en instituten in Nederland en daarbuiten. De Stichting fungeert als ontmoetingsplek en kennisplatform voor patiënten en hun omgeving, behandelaars en onderzoekers. Daardoor zijn we een belangrijke speler als het gaat om het bevorderen van onderzoek, één van de manieren om Missie 2030 te realiseren. Door financiering van onderzoek sturen we in de gewenste richting.

In de Onderzoeksagenda brengen we 4 thema’s in kaart waarop Stichting Ushersyndroom zich de komende jaren op richt. Wij willen hierover met onze netwerkpartners uit de wetenschap, het veld van de filantropie en het bedrijfsleven in gesprek gaan. De Onderzoeksagenda helpt ons om gefundeerde (beleids)keuzes te maken en de thema’s en vragen te agenderen die de stichting op lange en korte termijn zullen raken.

In het geval van een herindiening of aangepaste versie van een eerder ingediend voorstel, gelieve duidelijk aangeven in welk opzicht de nieuwe aanvraag verschilt van de eerdere aanvraag (d.m.v. een begeleidende brief en, indien van toepassing, het visueel duiden van aangepaste stukken tekst).

STEUN ONS

Word vaste donateur of steun ons éénmalig. Elke donatie is waardevol en brengt oplossingen voor Ushersyndroom dichterbij.

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Je ontvangt twee-maandelijks updates over belangrijke onderzoeken, indrukwekkende verhalen en de leukste acties en evenementen.

Stichting Ushersyndroom
Raapopseweg 128
6834 DV Arnhem
info@ushersyndroom.nl

NL 85 RABO 0362.3905.25
BIC: RABO NL2U
t.n.v. Stichting Ushersyndroom

KvK: 55 61 3004
RSIN 85 17 86 571