ANBI STATUS

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.
Giften aan ANBI instellingen tellen mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI instelling, kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Hiervoor bestaat dan geen maximum. Nalatenschappen aan ANBI’s zijn vrijgesteld van erfbelasting.
Meer informatie staat op de website van de Belastingdienst.

Stichting Ushersyndroom beschikt over een ANBI-status, waardoor jouw gift aan Stichting Ushersyndroom fiscaal aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

CBF ERKEND

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) houdt toezicht op Erkende Goede Doelen. Het CBF toetst of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Aan de 614 Erkende Goede Doelen kun je gerust geven. Dan weet je zeker dat jouw donatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld. Kijk voor meer informatie op CBF.nl

Stichting Ushersyndroom is door het CBF aangemerkt als een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen.