ONZE RAAD VAN ADVIES

Van links naar rechts: Nico de Milliano, Stijn Belt en Maarten Stikkelorum

NICO DE MILLIANO

Ik ben 56 jaar, opgegroeid in Zeeuws Vlaanderen en woon sinds mijn studietijd in Nijmegen. Hier studeerde ik Engels letterkunde en Nederlands Recht.
In mijn professionele loopbaan heb ik gewerkt bij een aantal gemeenten in uitvoerende, beleids- en managementfuncties. Nu werk ik bij de gemeente Arnhem, waar ik mij als HR-strateeg bezighoudt met de ontwikkeling van mens en organisatie.
Ik heb ruime ervaring opgedaan als voorzitter van klachten- en bezwarencommissies in de geestelijke gezondheidszorg, bij woningcorporaties en bij gemeenten.

Stichting Ushersyndroom ken ik via een goede vriendin die vanaf het eerste uur nauw betrokken is. Zij heeft gevraagd of ik me hier ook voor wil inzetten en dat doe ik graag. Mijn maatschappelijke betrokkenheid wil ik ook vorm geven door mijn ervaring en kwaliteiten in te zetten voor dit uitstekende doel.

MAARTEN STIKKELORUM

Ik ben betrokken geraakt bij de stichting via mijn vrouw die Ushersyndroom heeft. Als partner zie en ervaar ik iedere dag de beperkingen die deze ziekte met zich meebrengt voor mijn vrouw en voor ons gezin.

Ik werk momenteel bij de Hartstichting en ben daar verantwoordelijk voor de financiën en de bedrijfsvoering. Verder zit ik in de Commissie Financiën en Bedrijfsvoering van de branchevereniging Goede Doelen Nederland en zit in de werkgroep Fondsenwervende Organisaties van de Raad van de Jaarverslaglegging. Met al deze ervaringen en kennis kan ik de stichting ondersteunen in de strijd tegen deze ziekte als lid van de Raad van Advies.

Stichting Ushersyndroom kent conform de statuten een Raad va Advies. Deze bestaat uit drie personen die alle drie persoonlijk betrokken zijn bij iemand met Ushersyndroom. De Raad van Advies adviseert het bestuur van de stichting gevraagd en ongevraagd. Ieder lid boort zijn persoonlijke en zakelijke netwerk effectief aan wanneer dit nodig is voor de realisatie van de doelen van de stichting. Net als de bestuursleden ontvangen de leden van de Raad van Advies geen bezoldiging voor hun werkzaamheden voor de stichting.

STIJN BELT

Stijn Belt, vanaf het eerste uur betrokken bij de stichting en van dichtbij bekend met Ushersyndroom. Als lid van de Raad van Advies lever ik graag een bijdrage, in de vorm van kennis en ervaring, op het gebied van projectmanagement en fundraising.

“Our lives begin to end, the day we become silent about things that matter.” Martin Luther King