VERTROUWENSPERSOON STICHTING USHERSYNDROOM

Liesbeth Geerits, vertrouwenspersoon van Stichting Ushersyndroom.

Mijn naam is Liesbeth Geerits, medeoprichter van de Stichting Ushersyndroom en tot vorig jaar voorzitter van de stichting. Begin dit jaar ben ik door het bestuur gevraagd als Vertrouwenspersoon voor de Stichting Ushersyndroom. Loop je ergens tegenaan bij de stichting of is er een conflict dan kun je terecht bij mij. Ik treed, al dan niet op verzoek van het bestuur, maar altijd met goedkeuring van beide partijen, op als intermediair tussen leden en vrijwilligers of tussen leden onderling.  

Ook een lid of een groep leden kan mij vragen op te treden als bemiddelaar.   

Als Vertrouwenspersoon luister ik naar je verhaal en help ik je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Wanneer een zaak mijn eigen kennis en kunde te boven gaat, verwijs ik in overleg en met goedkeuring van jou door naar een andere instantie. Ik treed in alle situaties onpartijdig op. Daar waar de onpartijdigheid in het geding is verwijs ik de zaak door naar instanties buiten de stichting. 

Uiteraard worden alle (informatie over) zaken strikt vertrouwelijk behandeld. Alleen op jouw verzoek worden derden in kennis gesteld en vindt zo nodig verder overleg plaats. Zij kunnen direct of in een later stadium aan een vertrouwensgesprek deelnemen. Zo breng ik ook alleen op jouw verzoek rapport uit bij het bestuur of andere instanties binnen of buiten de stichting.  

Mocht je met iets zitten, schroom dan niet om te bellen of te mailen. 

06 51419390
Liesbethgeerits@kpnmail.nl